ZĪLĒŠANA AR PARASTAJĀM SPĒĻU KĀRTĪM


    


Tā ir tāda kāršu lietošana : kā instruments, kurš ar simbolu palīdzību ļauj uz īsu brīdi atdalīt mūsu apziņu un zemapziņu, dodot iespēju iekļūt tās dziļumos. Zīlēšana "izvelk ārā" to informāciju par pagātni vai nākotni, kura ir zināma zemapziņai. Zīlēšana par nākotni uzvirzīs jūs uz domām un pateiks priekšā, kas jums būs pats svarīgākais un interesantākais nākotnē. Tas ļaus nostiprināt un saglabāt labvēlīgās nākotnes notikumu ievirzes, bet savukārt nelabvēlīgās dzīves tendences - izmainīt.